feedback agile

Agile software ontwikkeling kent ingebouwde feedback. Iedere iteratie wordt afgesloten met een sprint review/demo en een agile retrospective, waarin feedback centraal staat. Ook tijdens de iteratie is er gelegenheid voor feedback. Een overzicht van de diverse manieren van feedback in agile en de voordelen die feedback oplevert.

Product Demonstratie

De product demonstratie (sprint review in Scrum) is bedoeld om feedback te krijgen op het product. Een goede demo zorgt voor antwoorden op vragen zoals:

  • Doet het product wat het zou moeten doen?

Agile Retrospective

In de agile retrospective reflecteert het team op hun proces. In de retrospective geven teamleden feedback naar elkaar. Deze feedback geeft inzicht in de manier van werken en helpt om continu te verbeteren.

Een goede retrospective geeft inzicht in:

  • Wat ging er goed en wat heb je als team geleerd?
Cover Waardevolle Agile Retrospectives Managementboek
Cover Waardevolle Agile Retrospectives Managementboek

Waardevolle Agile Retrospectives is het 1e Nederlandstalige Agile boek voor het faciliteren van retrospectives. Met vele oefeningen, het “wat” en “waarom” van retrospectives, de business value en de voordelen die retrospectives brengen. Tevens practische tips en adviezen voor het introduceren en verbeteren van retrospectives. Aanbevolen voor agile coaches, Scrum masters, project managers, product managers en facilitators die al enige ervaring hebben met retrospectives.

Andere feedback momenten

De demo en retrospective zijn de bekendste feedback momenten in Agile. Maar er zijn er nog meer. Tijdens de dagelijkse stand up kunnen team leden elkaar feedback geven. Bijvoorbeeld over hoe ze de samenwerking in het team ervaren en hoe een activiteit gegaan is. In de planning game geeft het team feedback op de user stories naar de product owner, samen stemmen ze de inhoud van de iteratie af.

Wat levert feedback op

Feedback in agile helpt om te leren en continu te verbeteren. De voordelen die feedback in agile oplevert zijn:

  • Met frequente snelle feedback kun je eenvoudiger bijsturen

Agile wordt je door agile te doen. Wil je met agile resultaten bereiken dan is goede feedback essentieel. De sprint review/demo en de agile retrospective zorgen voor continue product- en procesverbetering, waardoor teams efficiënt en effectief producten kunnen leveren.

Trainer / Coach / Adviser / Author / Speaker | http://BenLinders.com/game | http://BenLinders.com/exercises | editor @InfoQ | agile workshops | people matter!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store