feedback agile
feedback agile

Agile software ontwikkeling kent ingebouwde feedback. Iedere iteratie wordt afgesloten met een sprint review/demo en een agile retrospective, waarin feedback centraal staat. Ook tijdens de iteratie is er gelegenheid voor feedback. Een overzicht van de diverse manieren van feedback in agile en de voordelen die feedback oplevert.

Product Demonstratie

 • Doet het product wat het zou moeten doen?
 • Is het product bruikbaar?
 • Welke functionaliteit is verder nodig?
 • Wat kan er aan het product verbeterd worden?

Agile Retrospective

Een goede retrospective geeft inzicht in:

 • Wat ging er goed en wat heb je als team geleerd?
 • Welke problemen zijn er geweest, wat zou je willen veranderen?
 • Welke sterktes en kwaliteiten heeft het team?
 • Hoe kan het team zich verder ontwikkelen?
Cover Waardevolle Agile Retrospectives Managementboek
Cover Waardevolle Agile Retrospectives Managementboek

Waardevolle Agile Retrospectives is het 1e Nederlandstalige Agile boek voor het faciliteren van retrospectives. Met vele oefeningen, het “wat” en “waarom” van retrospectives, de business value en de voordelen die retrospectives brengen. Tevens practische tips en adviezen voor het introduceren en verbeteren van retrospectives. Aanbevolen voor agile coaches, Scrum masters, project managers, product managers en facilitators die al enige ervaring hebben met retrospectives.

Andere feedback momenten

Wat levert feedback op

 • Met frequente snelle feedback kun je eenvoudiger bijsturen
 • Concrete feedback die kort na een gebeurtenis gegeven wordt, maakt eenvoudiger om actie te ondernemen
 • Verbeteren in kleine stapjes is eenvoudiger, snelle feedback maakt het mogelijk.
 • Goede feedback verbeterd de relatie tussen mensen en helpt om effectiever samen te werken

Agile wordt je door agile te doen. Wil je met agile resultaten bereiken dan is goede feedback essentieel. De sprint review/demo en de agile retrospective zorgen voor continue product- en procesverbetering, waardoor teams efficiënt en effectief producten kunnen leveren.

Trainer / Coach / Adviser / Author / Speaker | http://BenLinders.com/game | http://BenLinders.com/exercises | editor @InfoQ | agile workshops | people matter!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store